Pískovcové sklepy – Skalní obydlí

Pískovcové sklepy budou v roce 2024 otevřeny od 6.dubna  do 31.října denně  od 8 do 18 hodin.  Od 1.11. 2024 do 30.4. 2025 budou sklepy uzavřeny. Sklepy budou otevřeny bez průvodce, vstupné dobrovolné. Všechny sklepy se nachází v okruhu cca 100 metrů. Zderazský domeček je u hlavní silnice nad pískovcovými sklepy.   Případné informace na tel.731409463  Petr Novák - starosta.

Skalní obydlí s chlévem

Největším zpřístupněným sklepem je skalní obydlí s obytnou částí a chlévem (zpřístupněn 2003). Dominantou obytné místnosti je replika dobových hliněných kamen. Světnice je dále vybavena nábytkem a předměty dle dochovaných historických záznamů. Sklepy byly k bydlení užívány celoročně. Je v nich po celý rok konstantní teplota. Nevýhodou však je vysoká vlhkost. Proto jejich obyvatelé v letních měsících často nocovali pod širým nebem.

Menší místnost sloužila jako chlév pro zvířectvo. V zimě v něm zdejší obyvatelé zavěšovali své ratolesti pod strop nad zvířata, protože jim tam bylo v době spánku nejtepleji. Z venkovní strany skalního obydlí vedle vchodu jsou patrné záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce.

 

Expozice dochovaných sklepů

Vedle rumpálu je zpřístupněn menší sklep, který od roku 2008 nabízí návštěvníkům obce expozici fotografií dosud dochovaných sklepů.

 

Pískovcový sklep s opukovou klenbou

V roce 2016 byl objeven a obnoven další ze sklepů. Je ukázkou šikovnosti a vynalézavosti našich předků, kteří vykopaný sklep v pískovci prodloužili opukovou klenbou. O obnovení sklepu se nejvíce zasloužili místní mladí hasiči. U sklepu byla dodělána klenba a osazeny nové vstupní dveře. K pískovcovo-opukovému sklepu dojdete , když se dáte od informačního panelu u sklepů do leva nahoru, vyšlapanou pěšinkou. Je to cca 20 metrů.

 

Sklípek skřítka Zderadáka

Tak jako mají Krkonoše Krakonoše a Orlické hory Rampušáka, máme i ve Zderazi skřítka Zderadáka. Je to menší mužíček, který dobrým lidem pomáhá a zlým tropí všelijaké zlomyslnosti a žerty. Často pomáhal chudým skalákům v lomu, proto drží v ruce kamenické kladivo a má i zástěru a boty jaké nosili zdejší kameníci. Bydlí a schovává se ve zderazských sklepích. Je to prý potomek zemana Zderada, který obec založil.

 

Nevíme přesně, kdy sklepy vznikly. Jisté je, že v polovině 19. století, kdy bylo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech.Obvykle bydlelo i několik rodin v jedné místnosti. Proto se asi uchylovali k bydlení ve sklepích, kolem nichž si přistavovali různé přístřešky a přístavby. Později si nad nimi nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy, které během času přestavovali až do dnešní podoby. Podle některých názorů mohly být vytesány v době 30-ti leté války jako úkryty pro úrodu a majetek před vojskem a teprve později byly některé z nich využity pro bydlení. Před vydáním tolerančního patentu ( r. 1781 ) mohly být využívány k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva, které bylo v našem kraji poměrně silně zastoupeno. Podle ústního podání je u čp. 39 velký sklep, kerý má uprostřed sloup a okolo vytesaná sedátka. Kolem sloupu tančili prý Adamité. Lidé tak říkali helvétům (Viz. Tereza Nováková , román Děti čistého živého). Zasypán byl v padesátých letech 20. století.

 

Některé sklepy sloužily jako dílny. U čp. 45 je v pískovci vytesaná kovárna s výhní ( datovaná 1821). Pracoval v ní kovář Leopold Svoboda. U čp. 87 je sklep o třech místnostech, jedna má okna.Jeden sklep je zatesán o podlaží níž. U čp. 32 jsou vedle vchodu do sklepa vidět záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce. Čp. 88 mají 3 sklepy , jeden s okny.Stěna jedné obytné místnosti domu je vytesaná v pískovci. Sklep u čp. 99 je dnes znovu využíván jako obytná místnost rekreační chalupy. Některé sklepy mají vytesané různé poličky, výklenky, sedátka , průhledy, záseky pro trámky a prkna. Nad vchody je vidět záseky pro trámky přístřešků. Uprostřed nebo v rohu mají kruhové větrací otvory o průměru 20–30 cm.

   

Sklepy u čp. 37 a 107 byly vytesány až v polovině 20. století. Některé sklepy mají datování , většinou z druhé poloviny 19. století. Neví se přesně kolik sklepů je zasypaných a odstřelených.Při výkopových pracích plynofikace byl náhodně objeven u čp. 39 zasypaný sklep, o kterém nikdo z pamětníků nevěděl. Takových sklepů může být více. Všechny sklepy jsou na bývalých nebo současných obecních parcelách.